Götavägen 4, 752 36 Uppsala.
Telefon 018-560770, fax 018-560777

Mottagning: måndag-fredag 08.00-17.00
¤

PersonalSjuksköterska
Lilian CedervångMedicinsk sekreterare
Anne BackmarkSjuksköterska
Anette AnderssonSjuksköterska
Klara Hindbeck

Senaste ändrad: 2015-12-03 07:50:52